Menu

Æresmedlemmer i Præstø IF

ÆRESMEDLEMMER I PRÆSTØ IF...

 

Navn                                             Udnævnt den:

Ejnar Hansen                               17/10 - 1998

Henrik Stanek                              17/10 - 1998

Willum Madsen                            17/10 - 1998

Ella Sørensen                               31/01 - 2000 

Arne Johansen                             30/01 - 2003

Henrik Reiche                               30/01 - 2003

Karl Peter Hemmingsen               24/04 - 2014

Søren Krands Andersen              24/04 - 2014

John Michelsen                            22/10 - 2015

 

Kriterier for Æresmedlemmer.....

Vedkommende skal:

-  Have gjort en særlig indsats for foreningen.

-  Udvist en længeværende interesse for foreningens liv

-  Have været eller være en markant personlighed i Præstø IF

-  På værdig vis have repræsenteret foreningen

-  Have virket på lederplan (eller været medlem?) i en usædvanlig lang periode

-  Ved sin indsats have sat sig spor i foreningens historie

Æresmedlemmer udnævnes af bestyrelsen.....

Som æresmedlem opnår man:

-  Gratis medlemskab af foreningen

-  Et særligt diplom der bekræfter udnævnelsen

-  En fysisk gave (medalje/pokal/trofæ/vase)

-  En buket blomster ved udnævnelsen