Menu

Privat støtte

Indsamlingens formål: 

Etablering af kunstgræsbane i Præstø:

Træningsforholdene i Præstø Idrætsforening (PIF) er i vinterhalvåret begrænset til ganske få indendørs timer i Præstø Hallen samt en træningsbane, som i daglig omtale kaldes for ”Hullet”.

På grund af den intensive brug af ”Hullet” i vinterhalvåret samt dårlige dræningsforhold ved meget nedbør bliver banen usandsynlig slidt, og må gennem det meste af vinterperioden betegnes mere som en pløjemark end en fodboldbane og i perioder, kan der slet ikke spilles bold på den.

Med etableringen af en kunstgræsbane i stedet for ”Hullet” vil mulighederne og kvaliteten af aktiviteterne i vinterhalvåret blive meget udvidet og forbedret markant således, at alle foreningens hold, skolerne i Præstøområdet, andre foreninger i Præstøområdet m.m. kan få reel og kvalitativ udendørstræning årets rundt.

 

Indsamlingsperiode: 31. oktober 2017 til 1. april 2018